Gra­tu­lu­ję Ci zapi­sa­nia się na webinar

Poznaj swoją kipiącą złość i radź sobie z nią tak, aby przestała być rujnująca i stresująca.

Widzi­my się? Jeśli TAK! To bar­dzo się cieszę.
 
Zapisz w kalen­da­rzu 23.10.2018 r. o godz. 20:00
 
 

Przy­po­mnę Ci jesz­cze raz o naszym spo­tka­niu na dzień przed webi­na­rem, a link do nie­go otrzy­masz 30 min przed star­tem, abyś spo­koj­nie mogła się zalogować.

Zapla­nuj sobie w taki spo­sób wie­czór, abyś mogła być obecna.

Udostępnij informację o webinarze swoim znajomym

Sha­re on facebook
Facebook 
Sha­re on twitter
Twitter 
Sha­re on linkedin
LinkedIn 
Sha­re on email
Email 

© 2018 Marze­na Kop­ta. Autentyczni.com.pl

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry