Gra­tu­lu­ję Ci zapi­sa­nia się na webi­nar

Zacznij świadomie budować relacje, w których będziesz szczęśliwa i spełniona

Widzi­my się? Jeśli TAK! To bar­dzo się cie­szę.
 
Zapisz w kalen­da­rzu 5 lute­go 2019 r. o godz. 20:00

Przy­po­mnę Ci jesz­cze raz o naszym spo­tka­niu na dzień przed webi­na­rem, a link do nie­go otrzy­masz 30 min przed star­tem, abyś spo­koj­nie mogła się zalo­go­wać.

Zapla­nuj sobie w taki spo­sób wie­czór, abyś mogła być obec­na.

Udostępnij informację o webinarze swoim znajomym

Sha­re on face­bo­ok
Face­bo­ok
Sha­re on twit­ter
Twit­ter
Sha­re on lin­ke­din
Lin­ke­dIn
Sha­re on ema­il
Ema­il

© 2018 – 2019 Marze­na Kop­ta

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry