Gra­tu­lu­ję Ci zapi­sa­nia się na webinar

Zacznij świadomie budować relacje, w których będziesz szczęśliwa i spełniona

Widzi­my się? Jeśli TAK! To bar­dzo się cieszę.
 
Zapisz w kalen­da­rzu 5 lute­go 2019 r. o godz. 20:00

Przy­po­mnę Ci jesz­cze raz o naszym spo­tka­niu na dzień przed webi­na­rem, a link do nie­go otrzy­masz 30 min przed star­tem, abyś spo­koj­nie mogła się zalogować.

Zapla­nuj sobie w taki spo­sób wie­czór, abyś mogła być obecna.

Udostępnij informację o webinarze swoim znajomym

Sha­re on facebook
Facebook 
Sha­re on twitter
Twitter 
Sha­re on linkedin
LinkedIn 
Sha­re on email
Email 

© 2018 – 2019 Marze­na Kopta

Made with 💚 by simplyyourself.online

Przewiń do góry