Poczucie własnej wartości Archives – Marzena Kopta

Poczucie własnej wartości

Poczu­cie wła­snej war­to­ści jest wszyst­kim. Decy­du­je o jako­ści Two­je­go życia. To miłość do sie­bie. Bez­wa­run­ko­wa. Ona daje siłę. Jak ja odbu­do­wa­łam i wzmac­niam swo­ją samo­oce­nę, pew­ność sie­bie i wia­rę w swo­je moż­li­wo­ści – tutaj o tym w tym miejscu.

BlogInne

Jak ratownik robi biznes i jakim jest pracownikiem.

Ratow­nik nie umie brać. Za to umieć dosko­na­le dawać. Dzie­lić się nie umie, ponie­waż dzie­le­nie się jest bez­in­te­re­sow­ne. Ratow­nik daje i liczy, że ktoś da rów­nież jemu.  On dał, jemu dadzą. …

Czytaj dalej
tak bardzo się staram konsultacje online coach
AutentycznośćBlog

Bo ja się tak staram, czyli przepychanki w relacji

Ja pra­cu­ję, pio­rę, sprzą­tam, gotu­ję, robię lek­cje z dzieć­mi, wożę je tu i tam… Tak bar­dzo się sta­ram! I ona tu bia­do­li i pła­cze, ręce zała­mu­je, jak moja babulinka – …

Czytaj dalej
Kiedy to sobie kupiłaś?
AutentycznośćBlog

Kiedy to kupiłaś?

Wycią­gam z sza­fy nową bluz­kę. Liczę, że nie zauwa­ży. Prze­cież oni nie zwra­ca­ją uwa­gi na ciu­chy. – Ooooo, ład­ne! Kie­dy to kupi­łaś? Jed­nak zauwa­żył, psia mać! – A, już jakiś czas temu. …

Czytaj dalej
no chodź już spać
AutentycznośćBlog

No chodź już spać, bo bez Ciebie nie zasnę!

Jest 21.30 – mnie już wtycz­ka się wyłą­cza, a Piotr zaczy­na noc­ne życie. Roz­krę­ca się.  Dobra, idę spać. Kła­dę się. Leżę. Prze­wra­cam się. Krę­cę. Leżę. Liczę bara­ny. Prze­wra­cam. Leżę. Oddy­cham. Medytuję. …

Czytaj dalej
Całe jabłko czy połowa?
BlogPoczucie własnej wartości

Całe jabłko czy połowa?

Tym razem to nie ja byłam taka mądra, ale Piotr, któ­ry kie­dyś pod­su­mo­wał naszą rela­cję mówiąc:  Wiesz cze­mu ta rela­cja jest inna, niż te, któ­re do tej pory mie­li­śmy? Bo …

Czytaj dalej
BlogPoczucie własnej wartości

Po co nam poczucie własnej wartości

No wła­śnie! Do cze­go jest potrzeb­ne? Jeśli odpo­wiem, że do wszyst­kie­go, to uwie­rzysz? Wszyst­ko zaczy­na się i koń­czy na dobrym myśle­niu o sobie, na dobrej samo­oce­nie nasze­go ist­nie­nia. Poczu­cie własnej …

Czytaj dalej
Nie jesteś wystarczająco dobra. Autentyczni. Marzena Kopta - blog
BlogPoczucie własnej wartości

Ukryty piękny dom – to Ty!

[fusion_builder_container hundred_percent=„no” equal_height_columns=„no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„center cen­ter” background_repeat=„no-repeat” fade=„no” background_parallax=„none” parallax_speed=„0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=„16:9” video_loop=„yes” video_mute=„yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=„solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” …

Czytaj dalej
Przewiń do góry