Uwolnij słowa - warsztaty komunikacji - Marzena Kopta

Uwolnij słowa – warsztaty komunikacji

229,00 

Warsztaty komunikacji Uwolnij słowa

21 kwietnia Katowice

Kategoria:

Warsztaty komunikacji Uwolnij słowa

21 kwiet­nia Kato­wi­ce

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ NA SZKOLENIU

Nauczysz się mówić tak, abyś nie wywo­ły­wa­ła kon­flik­tów i stwa­rza­ła warun­ki do poro­zu­mie­nia w rela­cji.

√ Dowiesz się jak otwar­cie i jasno mówić innym o sobie, o tym cze­go chcesz i potrze­bu­jesz.

√ Zaczniesz roz­po­zna­wać i wyra­żać swo­je potrze­by, któ­re są moto­rem Two­ich dzia­łań.

√ Poznasz jak duży wpływ mają Two­je emo­cje na to, co chcesz powie­dzieć.

Nauczysz się jak jasno i sta­now­czo odma­wiać, nie obra­ża­jąc dru­giej stro­ny oraz zga­dzać się nie czu­jąc dys­kom­for­tu.

Nauczysz się pro­sić tak, abyś mogła dostać to, cze­go chcesz.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Uwolnij słowa – warsztaty komunikacji”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry