Jak przestać zabiegać o aprobatę innych? - Marzena Kopta

Jak przestać zabiegać o aprobatę innych?

99,00 

Dowiesz się:

 1. Dlaczego zabiegasz o aprobatę innych i w jaki dokładnie sposób to robisz?
 2. Jaka jest prawdziwa przyczyna, dla której zabiegamy o aprobatę innych?
 3. Czy naprawdę koniecznie musisz to robić?
 4. Jakie są skutki dla Ciebie i innych, kiedy zabiegasz o miłość, uznanie innych?
 5. Jak przestać zabiegać o aprobatę innych i do czego to Cię to zaprowadzi?
 6. Co to znaczy kochać siebie?

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Nagranie ze szkolenia online: Jak przestać zabiegać o aprobatę innych? cz.2

Dowiesz się:

 1. Dla­cze­go zabie­gasz o apro­ba­tę innych i w jaki dokład­nie spo­sób to robisz?
 2. Jaka jest praw­dzi­wa przy­czy­na, dla któ­rej zabie­ga­my o apro­ba­tę innych?
 3. Czy napraw­dę koniecz­nie musisz to robić?
 4. Jakie są skut­ki dla Cie­bie i innych, kie­dy zabie­gasz o miłość, uzna­nie innych?
 5. Jak prze­stać zabie­gać o apro­ba­tę innych i do cze­go to Cię to zapro­wa­dzi?
 6. Co to zna­czy kochać sie­bie?

Otrzymasz:

 1. Dwa ćwi­cze­nia, któ­re możesz zasto­so­wać od razu, aby pra­co­wać nad swo­im poczu­ciem war­to­ści.
 2. Mate­riał do pra­cy wła­snej.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz TUTAJ

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Jak przestać zabiegać o aprobatę innych?”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry