Program » Gotowa na zmianę - Marzena Kopta

Program » Gotowa na zmianę

350,00 

Co da Ci ten program?

– Narzędzia i umiejętności, aby poradzić sobie z emocjami, aby Cię nie paraliżowały.

– Narzędzia i umiejętności, do pracy z przekonaniami we własnej głowie, które trzymają Cię w miejscu.

Siłę i odwagę, aby nie zatrzymywać się po drodze do swojego celu.

– Narzędzia, aby nie odkładać działania.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

Kategoria:

Program online: Gotowa na zmianę

Co da Ci ten program?

– Narzę­dzia i umie­jęt­no­ści, aby pora­dzić sobie z emo­cja­mi, aby Cię nie para­li­żo­wa­ły.

– Narzę­dzia i umie­jęt­no­ści, do pra­cy z prze­ko­na­nia­mi we wła­snej gło­wie, któ­re trzy­ma­ją Cię w miej­scu.

Siłę i odwa­gę, aby nie zatrzy­my­wać się po dro­dze do swo­je­go celu.

– Narzę­dzia, aby nie odkła­dać dzia­ła­nia.

Kim będziesz za trzy miesiące?

– Kobie­tą spo­koj­niej­szą i mniej zestre­so­wa­ną, bo będziesz umia­ła sobie radzić z emo­cja­mi.

– Kobie­tą, któ­ra wie cze­go napraw­dę potrze­bu­je, bo będziesz umia­ła okre­ślić swo­je potrze­by.

– Kobie­tą świa­do­mie podej­mu­ją­cą decy­zje, bo będziesz mia­ła wie­dzę i przy­go­to­wa­nie do zmia­ny.

– Kobie­tą odważ­niej­szą w wyra­ża­niu sie­bie, bo będziesz umia­ła radzić sobie z ogra­ni­cza­ją­cy­mi prze­ko­na­nia­mi.

– Kobie­tą z wstęp­nym pla­nem, a może nawet już zro­bisz pierw­sze kro­ki.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz TUTAJ

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Program » Gotowa na zmianę”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry