7 grzechów głównych komunikacji - Marzena Kopta

7 grzechów głównych komunikacji

99,00 

Podczas tego szkolenia powiem Ci dokładnie co to znaczy komunikować się. Usłyszysz przykłady: jak Ty mówisz i jak ja się komunikuję. Pokażę Ci jak komunikacja może wpłynąć na relacje, a nawet poczucie własnej wartości.

Wymienię 7 grzechów głównych, które popełniamy i dlatego:

– nasze relacje nie zawsze są satysfakcjonujące;
– nasze relacje umierają i czas się rozstać;
– nie dostajemy tego o co prosimy;
– czujemy się nieważni i niewartościowi.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Nagranie ze szkolenia: 7 grzechów głównych komunikacji

Pod­czas tego szko­le­nia powiem Ci dokład­nie co to zna­czy komu­ni­ko­wać się. Usły­szysz przy­kła­dy: jak Ty mówisz i jak ja się komu­ni­ku­ję. Poka­żę Ci jak komu­ni­ka­cja może wpły­nąć na rela­cje, a nawet poczu­cie wła­snej war­to­ści.

Wymie­nię 7 grze­chów głów­nych, któ­re popeł­nia­my i dla­te­go:

– nasze rela­cje nie zawsze są satys­fak­cjo­nu­ją­ce;
– nasze rela­cje umie­ra­ją i czas się roz­stać;
– nie dosta­je­my tego o co pro­si­my;
– czu­je­my się nie­waż­ni i nie­war­to­ścio­wi.

Wię­cej infor­ma­cji znaj­dziesz TUTAJ

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “7 grzechów głównych komunikacji”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Przewiń do góry