Kontakt – Marzena Kopta

Bądźmy w kontakcie

Jeśli poczu­łaś ser­cem, że chcesz się ze mną skon­tak­to­wać, to zapra­szam Cię ser­decz­nie. Możesz wyra­zić opi­nię, możesz napi­sać, jak jesz­cze ina­czej mogę Cię wes­przeć, o czym chcesz prze­czy­tać, posłu­chać. Możesz pod­rzu­cić jakiś temat, któ­rym mogę się zająć,

Odpo­wia­dam tak szyb­ko, jak w danym dniu mogę. 🙂

Logo Transparent Background

e‑mail

kontakt@marzenakopta.pl

telefon 

+48 605 153 100 

Napisz do mnie

Adres 

ul. E. Zega­dło­wi­cza 10/82
41 – 200 Sosnowiec
NIP: 6443189407 

Przewiń do góry