Vlog Archives - Marzena Kopta

Vlog

Tutaj dzie­lę się moją histo­rią, oso­bi­sty­mi doświad­cze­nia­mi, poka­zu­ję moją pra­cę ze sobą, mój pro­ces. Mówię, o tym co dla mnie waż­ne. Za jakie­go miej­sca zaczy­na­łam i dokąd mnie to zapro­wa­dzi­ło. Nowy odci­nek (pra­wie), zawsze w ponie­dzia­łek rano.

Nie znaleziono postów, wybierz coś innego.

Przewiń do góry