Podcast Archives – Marzena Kopta

Podcast

Bar­dzo mery­to­rycz­na wie­dza, kon­kret­na, żad­ne­go lania wody. Na wybra­ne tema­ty z zakre­su komu­ni­ka­cji, emo­cji, rela­cji i poczu­cia wła­snej war­to­ści. Raz w mie­sią­cu. Zwy­kle ok. 10. dnia mie­sią­ca.

Posłuchaj na Twojej ulubionej platformie

Nie znaleziono postów, wybierz coś innego.

Przewiń do góry