Blog Archives - Page 4 of 5 - Marzena Kopta

Blog

Cza­sem lubię coś napi­sać. Więc cza­sem piszę, Teraz mniej niż kie­dyś, bo wolę opo­wia­dać. Ale raz w mie­sią­cu, coś to się poja­wi. ?

18-07-18 Blog Autentyczni Żyć w zgodzie ze sobą
AutentycznośćBlog

O czym zapomniałam chcąc żyć w zgodzie ze sobą.

Gdy­bym wie­dzia­ła, że będzie tak trud­no – myśla­łam. Bar­dzo dłu­go cho­dzi­ła ze mną ta myśl. Podej­mu­jąc decy­zję o roz­sta­niu z P po 12 latach, byłam gdzieś dale­ko. Nie wiem gdzie, …

Czytaj dalej
18-07-10 Prawda o sobie
AutentycznośćBlog

Ładna ja, brzydka ja, czyli bycie sobą w pełni

Pierw­szym wzy­wa­niem na dro­dze do bycia sobą jest przy­zna­nie się do… sie­bie. A nam nas zabra­no. W jakimś kawał­ku zawsze i na pew­no.  Jak się to sta­ło? Zaczy­na się od …

Czytaj dalej
Najważniejsze rzeczy o autentyczności i byciu sobą
AutentycznośćBlog

Najważniejsze rzeczy o autentyczności i byciu sobą

Przy­go­to­wu­jąc się do pod­ję­cia tema­tu auten­tycz­no­ści i życia w zgo­dzie ze sobą, szu­ka­łam swo­jej defi­ni­cji. Bo to nie jest takie pro­ste, zna­leźć odpo­wiedź na pyta­nie: czym jest auten­tycz­ność. Kie­dy pytam …

Czytaj dalej
Nowe życie nowe nawyki. Blog Autentyczni Marzena Kopta
AutentycznośćBlog

Nowe życie nowe nawyki

Napi­szę od razu wprost: kie­dy prze­no­sisz sta­re nawy­ki w nowe życie, to zawsze będziesz cier­pieć. No to tak po żoł­nier­sku wyja­śnię: Nowe życie to może być: nowa pra­ca, nowy pro­jekt …

Czytaj dalej
Nie masz tego nawyku. Blog Autentyczni Marzena Kopta
AutentycznośćBlog

Nie masz tego nawyku

Nie masz tego nawy­ku. Nie­ste­ty. Zno­wu będzie, że się cze­piam. Niech będzie. Ale chcę Ci powie­dzieć, że nie piszę tyl­ko o Tobie. Piszę też o sobie. Sama nie mam tego …

Czytaj dalej
2 miejsca podejmowania decyzji - blog Autentyczni Marzena Kopta -2
AutentycznośćBlog

2 miejsca podejmowania decyzji

Ale powiedz mi co mam zro­bić??!!” – cza­sem to sły­szę. Kie­dyś sły­sza­łam czę­sto, ale kobie­ty, któ­re ze mną pra­cu­ją, nauczy­ły się, że nie dosta­ną ode mnie odpo­wie­dzi na to pyta­nie. …

Czytaj dalej
20 pytań, które pozwoliły mi wrócić do Prawdy
AutentycznośćBlog

20 pytań, które pozwoliły mi wrócić do Prawdy

[fusion_builder_container hundred_percent=„no” equal_height_columns=„no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„center cen­ter” background_repeat=„no-repeat” fade=„no” background_parallax=„none” parallax_speed=„0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=„16:9” video_loop=„yes” video_mute=„yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=„solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” …

Czytaj dalej
25 zdań, które mnie wspierają - blog Marzena Kopta
AutentycznośćBlog

25 zdań, które mnie wspierają

[fusion_builder_container hundred_percent=„no” equal_height_columns=„no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„center cen­ter” background_repeat=„no-repeat” fade=„no” background_parallax=„none” parallax_speed=„0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=„16:9” video_loop=„yes” video_mute=„yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=„solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” …

Czytaj dalej
Rzeczy właściwe i prawdziwe
AutentycznośćBlog

Rzeczy właściwe i prawdziwe

Wie­le lat robi­łam rze­czy wła­ści­we. Wła­ści­wym było być miłym, choć w ser­cu czu­ło się złość. Wła­ści­wym było słu­chać, kie­dy chcia­ło się ode­zwać. Wła­ści­wym było sie­dzieć spo­koj­nie, kie­dy ser­ce chcia­ło ska­kać. …

Czytaj dalej
Marzena Kopta - Czego o mnie nie wiecie - 3
AutentycznośćBlog

Czego o mnie nie wiecie?

1. Jestem jedy­nacz­ką i mówię gło­śno, że nie bra­ku­je mi rodzeń­stwa. Po pro­stu nie wiem za czym moż­na tęsk­nić, bo nie doświad­czy­łam. 2. Byłam kujo­nem. Nie żału­ję, jed­no­cze­śnie pol­ski sys­tem …

Czytaj dalej
Przewiń do góry