20 pytań, które pozwoliły mi wrócić do Prawdy - Marzena Kopta

20 pytań, które pozwoliły mi wrócić do Prawdy

[fusion_builder_container hundred_percent=„no” equal_height_columns=„no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„center cen­ter” background_repeat=„no-repeat” fade=„no” background_parallax=„none” parallax_speed=„0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=„16:9” video_loop=„yes” video_mute=„yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=„solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=„”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=„1_1” layout=„1_1” background_position=„left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=„solid” border_position=„all” spacing=„yes” background_image=”” background_repeat=„no-repeat” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” margin_top=„0px” margin_bottom=„0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=„0.3” animation_direction=„left” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=„no” last=„no” min_height=”” hover_type=„none” link=„”][fusion_text]

Piszę koń­co­wy raport do cer­ty­fi­ka­cji na Zen Coacha. Pod­su­mo­wu­ję, zbie­ram, ukła­dam. Wra­cam do ksią­żek, nota­tek. Z jed­nej stro­ny to podróż sen­ty­men­tal­na. Bo tyle się wyda­rzy­ło pod­czas rocz­ne­go tre­nin­gu, a jesz­cze wię­cej mię­dzy naszy­mi zjaz­da­mi. Z dru­giej stro­ny, będąc obec­ną w Teraz, czu­ję wię­cej siły, ugrun­to­wa­nia, prze­strze­ni, Życia w sobie. I jest jesz­cze trze­cia stro­na. Przy­szłość. Dzie­lić to pięk­no z ludźmi.

Najpiękniejsze pytanie: jak zabrać BYCIE do Życia?

Dzie­lę się z Wami pyta­nia­mi, któ­re towa­rzy­szą mi od dwóch lat. Pyta­nia, któ­re spra­wi­ły że moje życie sta­ło się bar­dziej auten­tycz­ne. Pozwo­li­ły mi odna­leźć i wró­cić DO SIEBIE.

Jak możesz pra­co­wać z tymi pyta­nia­mi? To mogą być Two­je pyta­nia poran­ne, takie któ­re będą Two­ją inten­cją na dany dzień. Albo na dany tydzień. Dostar­cza­ją wie­le odkryć, wie­le wglą­dów. Pozwa­la­ją powracać.

Oto 20 pytań, któ­re pozwo­li­ły mi wró­cić do Prawdy:

1. Co się dzie­je we mnie teraz?

2. Czy mogę pozwo­lić na to, co się wyda­rza teraz?

3. Czy mogę zaak­cep­to­wać to, że teraz nie akcep­tu­ję tego co jest?

4. Cze­go doświad­czam TERAZ?

5. Za czym tęsknię?

6. Jak mogę być sobą, będąc w kon­tak­cie z Tobą?

7. Ile para­dok­sów jest w sta­nie pomie­ścić moje serce?

8. Jak­by to było zacie­ka­wić się lękiem?

9. W jaki spo­sób bez­gra­nicz­na miłość roz­pusz­cza wszystko?

10. Cze­go nauczy­ło mnie to doświadczenie?

11. W jaki spo­sób uni­kam nie­chcia­nych uczuć?

12. Jak­by to było, świa­do­mie zanu­rzyć się w nie­kom­for­to­wym doświadczeniu?

13. Jaka jest moja inten­cja na to życie Teraz?

14. Po co TUTAJ jestem?

15. Co to zna­czy żyć z pozio­mu serca?

16. Jaka inten­cja przy­świe­ca tej relacji?

17. Jak jest dla mnie wygod­nie TERAZ?

18. Jak prze­stać wal­czyć ze sobą?

19. Czy ta rela­cja / sytu­acja mnie wspiera?

20. Czy mogę powie­dzieć Tak, tej chwili?

Któ­re pyta­nie naj­bar­dziej Cię poru­sza? Napisz pro­szę w komentarzu.

[/fusion_text][fusion_separator style_type=„default” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=„10” border_size=„0” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=„center” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=„no” hundred_percent_height=„no” hundred_percent_height_scroll=„no” hundred_percent_height_center_content=„yes” equal_height_columns=„no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„center cen­ter” background_repeat=„no-repeat” fade=„no” background_parallax=„none” enable_mobile=„no” parallax_speed=„0.3” video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=„16:9” video_loop=„yes” video_mute=„yes” video_preview_image=”” border_size=„1” border_color=”#3170ba” border_style=„solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=„10” padding_right=„5” padding_bottom=„10” padding_left=„5”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=„1_3” layout=„1_3” spa­cing=”” center_content=„no” link=”” target=„_self” min_height=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„left top” background_repeat=„no-repeat” hover_type=„none” border_size=„0” border_color=”” border_style=„solid” border_position=„all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=„left” animation_speed=„0.3” animation_offset=”” last=„no”][fusion_separator style_type=„default” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” sep_color=”” top_margin=”” bottom_margin=„10” border_size=„0” icon=”” icon_circle=”” icon_circle_color=”” width=”” alignment=„center” /][fusion_imageframe image_id=„2413” style_type=„none” sty­le­co­lor=”” hover_type=„none” bor­der­si­ze=”” bor­der­co­lor=”” bor­der­ra­dius=”” align=„center” lightbox=„no” gallery_id=”” lightbox_image=”” alt=”” link=”” linktarget=„_self” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” animation_type=”” animation_direction=„left” animation_speed=„0.3” animation_offset=„”]https://autentyczni.com.pl/wp-content/uploads/2017/09/Marzena-kopta-autentyczni-portret-o-mnie-300x275.jpg[/fusion_imageframe][fusion_text]

Marze­na Kopta

[/fusion_text][/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=„2_3” layout=„2_3” spa­cing=”” center_content=„no” link=”” target=„_self” min_height=”” hide_on_mobile=„small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=„left top” background_repeat=„no-repeat” hover_type=„none” border_size=„0” border_color=”” border_style=„solid” border_position=„all” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=”” dimension_margin=”” animation_type=”” animation_direction=„left” animation_speed=„0.3” animation_offset=”” last=„no”][fusion_text]

Jestem kobie­tą goto­wą na zmia­nę. Pra­cu­ję z kobie­ta­mi, któ­re sto­ją w punk­cie zmia­ny i któ­re zmia­ny potrze­bu­ją. Po spo­tka­niach ze mną i narzę­dziom, któ­re im daję, kobie­ty mają wię­cej spo­ko­ju w sobie, akcep­ta­cji i ener­gii. Z odwa­gą podej­mu­ją decy­zje. Sta­ją się kobie­ta­mi goto­wy­mi na zmia­nę. Mój pro­gram nosi nazwę „Goto­wa na zmia­nę”. Daje narzę­dzia do zmia­ny w 4 naj­waż­niej­szych obsza­rach życia: emo­cjach i potrze­bach, komu­ni­ka­cji, rela­cjach i poczu­ciu wła­snej war­to­ści. To naj­bar­dziej kom­plek­so­wy i spój­ny pro­gram zmia­ny dla kobiet.

Wię­cej o mnie.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

Marzena kopta

Pracuję z właścicielami firm i zarządami. Uczę takiego stylu komunikacji z zespołem, który zmotywuje współpracowników do pracy, zapobiegnie konfliktom i niesnaskom, podniesie efektywność w pracy, a tym samym wyniki finansowe firmy.

Zaproszenie do newslettera

Bądź na bieżąco. Pierwsza dowiesz się o najnowszych wydarzeniach, podcastach, nagraniach video. 

Łap oferty. Korzystaj w warsztatów, szkoleń, wyzwań i kursów online, w niższej cenie.

Korzystaj z darmowych materiałów.

Zapisz się do mojego newslettera. Zawsze w poniedziałek o 9.

Chcę otrzymywać wiadomości i zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez W dobrej relacji Marzena Kopta ul. E. Zegadłowicza 10/ 82, 41 – 200 Sosnowiec, NIP 644 318 94 07, zgodnie z Polityką Prywatności.

Przewiń do góry